Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 17 (có đáp án): Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  • 4401 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào năm

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 2:

Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Trong 25 năm đầu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự (trang 59 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 3:

Hiện nay có bao nhiêu quốc gia tham gia vào ASEAN?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Hiện nay có 10 quốc gia tham gia vào ASEAN: Thái Lan, In-đo-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Bru-nây (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 4:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 5:

Mục tiêu chung của ASEAN là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một công đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội (trang 59 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần quốc khánh

Bình luận


Bình luận