Trắc nghiệm Địa lí ngành thương mại và… có đáp án

  • 655 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hiện nay, những đồng tiền nào sau đây trở thành ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hiện nay, những đồng tiền trở thành ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới là: Đô la Mĩ, đồng Ơrô, đồng Bảng Anh và đồng Yên Nhật.


Câu 2:

Khâu tất yếu của quá trình sản xuất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thương mại là khâu tất yếu của quá trình sản xuất, được coi là mạch máu của nền kinh tế, có vai trò quan trọng về nhiều mặt.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là hợp lí nhất về cơ cấu hàng xuất khẩu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Về cơ bản, cơ cấu xuất nhập khẩu của các quốc gia trên thế giới là: Nhóm nguyên liệu chưa qua chế biến và các sản phẩm đã qua chế biến. Thông thường, các nước phát triển nhập khẩu nguyên liệu chưa qua chế biến, xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến; Còn các nước đang phát triển thì ngược lại nhập khẩu các sản phẩm đã qua chế biến, xuất khẩu các nguyên liệu chưa qua chế biến.


Câu 4:

Ngành tài chính - ngân hàng không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngành tài chính - ngân hàng có các vai trò chủ yếu sau:

- Là huyết mạch của nền kinh tế, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Cung cấp các dịch vụ tài chính, đảm bảo cho các hoạt động đầu tư và sản xuất diễn ra liên tục, góp phần điều tiết sản xuất và ổn định nền kinh tế.

- Xác lập các mối quan hệ tài chính trong xã hội, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động.

- Thông qua các hoạt động tài chính toàn cầu, thúc đẩy toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.


Câu 5:

Các nước đang phát triển chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các nước đang phát triển xuất khẩu nông sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng và nhập nguyên liệu, máy móc.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyen Hoang Anh

Bình luận


Bình luận