Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 10. Mưa có đáp án

  • 1208 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Miền có gió Mậu dịch thổi qua mưa ít do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Miền nằm trong đới gió Tín phong (Mậu dịch) có mưa ít do gió khô. Miền khí hậu gió mùa thường có mưa nhiều do vào mùa hè có gió thổi từ đại dương vào lục địa.


Câu 2:

Không khí chứa nhiều hơi nước và làm khí áp giảm, điều này xảy ra ở vùng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi nhiệt độ cao làm hơi nước bốc lên dần chiếm chỗ của không khí khô và làm khí áp giảm, điều này xảy ra ở vùng áp thấp xích đạo.


Câu 3:

Khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa thường có mưa lớn do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa thường có mưa lớn do gió mùa mùa hạ thổi từ đại Dương vào lục địa mang theo lượng ẩm lớn, gặp địa hình sẽ gây mưa lớn.


Câu 4:

Vùng cực có mưa ít là do tác động của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ở vùng áp cao không khí bị nén xuống không bốc lên cao được và chỉ có gió thổi đi nên ít mưa như vùng cực, vùng chí tuyến -> Vùng cực có mưa ít là do tác động của áp cao cực.


Câu 5:

Nơi nào sau đây có nhiều mưa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vùng áp thấp hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây, gây mưa. Vùng áp thấp thường có lượng mưa lớn, như vùng Xích đạo. Ở vùng áp cao không khí bị nén xuống không bốc lên cao được và chỉ có gió thổi đi nên ít mưa như vùng cực, vùng chí tuyến.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Hoàng Ngọc Lan

Bình luận


Bình luận