Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 14. Đất có đáp án

  • 943 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần vô cơ cho đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đá mẹ là nhân tố khởi đầu của quá trình hình thành đất, các đặc tính của đá mẹ như màu sắc, cấu tạo, thành phần khoáng sẽ tác động đến tính chất lí, hoá của đất. Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định đến thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.


Câu 2:

Trong việc hình thành đất, khí hậu không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khí hậu có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành đất, tác động đến sự phát triển của các nhân tố khác như đá mẹ, địa hình, sinh vật. Hai yếu tố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu có tác động mạnh nhất đến quá trình phong hoá đá và hình thành đất.


Câu 3:

Trong việc hình thành đất, thực vật không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sinh vật tham gia vào quá trình phá huỷ đá. Chất hữu cơ trong đất phụ thuộc rất nhiều vào sự xuất hiện của sinh vật tác động vào quá trình hình thành đất. Xác của sinh vật phân huỷ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Ngoài ra, sinh vật còn ngăn chặn xói mòn, rửa trôi đất => Vi sinh vật phân giải xác thực vật và động vật tổng hợp thành mùn.


Câu 4:

Độ phì của đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Độ phì là khả năng đất cung cấp nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác (như nhiệt, khí,...), giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.


Câu 5:

Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhiệt và ẩm làm phá huỷ đá gốc tạo ra các sản phẩm phong hoá và tiếp tục phong hoá thành đất; ảnh hưởng đến chế độ nhiệt ẩm của đất, sự hoà tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận