Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 2: Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống có đáp án

  • 778 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Để giải thích sự phân bố của một số trung tâm công nghiệp thực phẩm, cần sử dụng bản đồ công nghiệp và các bản đồ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Để giải thích sự phân bố của một số trung tâm công nghiệp thực phẩm, cần sử dụng bản đồ công nghiệp và các bản đồ nông nghiệp, ngư nghiệp. Để phát triển công nghiệp thực phẩm thì phải nguồn nguyên liệu đồi dào từ ngành nông, lâm và ngư nghiệp kết hợp với sự phát triển của các trung tâm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp chế biến.


Câu 2:

Bản đồ có tỉ lệ 1:300.000, thì 7cm trên bản đồ tương ứng trên thực địa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khoảng cách thực địa = Khoảng cách trên bản đồ x tỉ lệ bản đồ. Đổi ra đơn ki-lô-mét (km). Khoảng cách thực địa = 7×300 000 = 2 100 000 (cm) = 21 (km).


Câu 3:

Bản đồ địa lí không thể cho biết nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bản đồ địa lí thường thể hiện các nội dung về hình dáng một lãnh thổ bất kì, sự phân bố các đối tượng dân cư, kinh tế-xã hội, đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lí của một đối tượng bất kì,… Bản đồ địa lí không thể hiện được lịch sử phát triển tự nhiên.


Câu 4:

Đối với học sinh, bản đồ là phương tiện để

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đối với học sinh, bản đồ là phương tiện để học tập, nghiên cứu kiến thức về các đối tượng địa lí và rèn luyện các kĩ năng địa lí.


Câu 5:

Muốn tìm hiểu được nội dung của bản đồ, trước hết cần phải nghiên cứu kĩ phần

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm hiểu được nội dung của bản đồ, trước hết cần phải nghiên cứu kĩ phần các đối tượng địa lí được thể hiện ở chú giải và hiểu về các kí hiệu thể hiện trên bản đồ -> Tìm hiểu được bản đồ thể hiện nội dung thế nào và mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

phong dương danh
20:53 - 05/11/2023

à lôi

phong dương danh
20:44 - 05/11/2023

sai
đặc cầu