Thi Online Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 29. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 29. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp có đáp án

  • 1319 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không cần nhiều lao động?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các nhóm ngành công nghiệp nhẹ (dệt may, giày da, thực phẩm, hàng tiêu dùng, chế biến,…) cần số lượng nhân công lớn, giá rẻ, không yêu cầu cao về tay nghề, trình độ chuyên môn. Còn ngành công nghiệp thủy điện cần ít nhân công nhưng chủ yếu là công nhân có tay nghề, chuyên môn kĩ thuật.


Câu 2:

Đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sản xuất công nghiệp có các đặc điểm:

- Gắn liền với việc sử dụng máy móc và áp dụng công nghệ.

- Có mức độ tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa rất cao.

- Đòi hỏi tiêu thụ nguyên liệu đầu vào lớn nên lượng phát thải ra môi trường nhiều.

- Có tính linh động cao về mặt phân bố theo không gian.

- Nền công nghiệp hiện đại gắn liền với tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển.


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây giữ vai trò quyết định đến sự phân bố và phát triển công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp thì các điều kiện kinh tế kinh tế - xã hội là nhóm nhân tố giữ vai trò quyết định.


Câu 4:

Các ngành công nghiệp nào sau đây phải gắn với đội ngũ lao động kĩ thuật cao, công nhân lành nghề?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các ngành công nghiệp phải gắn với đội ngũ lao động kĩ thuật cao, công nhân lành nghề là hoạt động của ngành công nghiệp kĩ thuật điện, điện tử - tin học và cơ khí chính xác.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, có tác động toàn diện tới sản xuất và đời sống xã hội. Công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Là ngành tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho toàn xã hội và trình độ phát triển công nghiệp phản ánh trình độ phát triển nền kinh tế,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận