Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 8. Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất có đáp án

  • 1306 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc của hai khối khí

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo khi tiếp xúc với nhau không tạo ra frông thường xuyên và liên tục mà chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt đới do chúng đều nóng và thường xuyên có cùng một chế độ gió -> Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc của hai khối khí bắc xích đạo và nam xích đạo.


Câu 2:

Sự phân bố nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn. Đất hấp thu nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn. Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn nhưng tỏa nhiệt cũng chậm hơn -> Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất ở lục địa.


Câu 3:

Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt đất được Mặt Trời đốt nóng.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về hơi nước trong khí quyển?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong khí quyển hơi nước chỉ chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ (chưa đến 1%), nhưng phân bố không đều trên Trái Đất và có vai trò quan trọng đối với khí hậu toàn cầu.


Câu 5:

Đặc điểm của khối khí chí tuyến là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở lớp không khí gần mặt đất của tầng đối lưu, mỗi bán cầu từ phía cực về Xích đạo được chia thành bốn khối khí chính, có tính chất khác nhau: khối khí cực (A) rất lạnh, khối khí ôn đới (P) lạnh, khối khí chí tuyến (T) rất nóng và khối khí xích đạo (E) nóng ẩm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Khoa
00:16 - 29/11/2023

Câu 14 Đáp án là A