Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 10 có đáp án

  • 513 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nguồn năng lượng sạch gồm có năng lượng mặt trời, sức gió, địa nhiệt, sinh khối,...


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, thường gắn với các đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi -> Nhận định: Gắn với đô thị vừa và lớn không phải đặc điểm của khu công nghiệp tập trung.


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Dân cư và nguồn lao động vừa cung cấp nhân lực trong sản xuất, vừa là thị trường tiêu thụ nên ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất.

- Tiến bộ khoa học - công nghệ làm xuất hiện các ngành mới, sự thay đổi trong phân bố ngành công nghiệp.

- Nguồn vốn và thị trường ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô của ngành.

- Chính sách tác động đến xu hướng phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ, phân bố,... của ngành công nghiệp.


Câu 4:

Điểm khác biệt lớn nhất giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai ngành sản xuất đều được áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật và hình thành những vùng chuyên hóa cao, quy mô lớn. Một số ngành sản xuất công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động như công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp hàng tiêu dùng.

Sản xuất công nghiệp ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên hơn sản xuất nông nghiệp nên đây là đặc điểm khác biệt lớn nhất.


Câu 5:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô diện tích lớn nhất là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô diện tích lớn nhất là vùng công nghiệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận