Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 11 có đáp án

  • 519 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây không thể khôi phục được?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tài nguyên không khôi phục được là các loại khoáng sản. Bởi sự hình thành các tài nguyên khoáng sản phải mất hàng triệu năm.


Câu 2:

Biện pháp quan trọng nhất để tránh nguy cơ cạn kiệt của tài nguyên khoáng sản là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, được phân loại dựa vào thuộc tính tự nhiên, dựa vào công dụng kinh tế và khả năng bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người. Một số loại tài nguyên không thể khôi phục được, đặc biệt là khoáng sản nên đòi hỏi con người cần phải khai thác một cách hợp lí, sử dụng tiết kiệm, sản xuất các vật liệu thay thế hiệu quả.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với tăng trưởng xanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, có vai trò trong giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thay đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.


Câu 4:

Xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững

- Kết hợp lối sống truyền thống đẹp với những tiện nghi văn minh, hiện đại.

- Đô thị hoá bền vững gồm xử lí rác thải, chất thải; duy trì lối sống hoà hợp với thiên nhiên ở nông thôn.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của môi trường nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và chịu sự chi phối của con người (nhà ở, công viên, thành phố, tiện nghi cuộc sống,...). Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại nếu không có sự chăm sóc của con người. Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của Cách mạng công nghiệp, môi trường nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận