Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 2 – Trái Đất có đáp án

  • 798 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giờ quốc tế không phải là giờ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giờ ở múi số 0 (múi có đường kinh tuyến gốc chạy qua giữa múi) được lấy làm giờ quốc tế hay giờ GMT. Trong thực tế, ranh giới các múi giờ thường được điều chỉnh theo biên giới quốc gia, tạo thành các khu vực giờ.


Câu 2:

Giờ mặt trời còn được gọi là giờ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trái Đất có dạng hình khối cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông, nên ở cùng một thời điểm, người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau, vì vậy các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ địa phương (hay giờ mặt trời).


Câu 3:

Khoáng vật được hình thành do kết quả của quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khoáng vật là những nhân tố tự nhiên hoặc hợp chất hóa học trong thiên nhiên, xuất hiện do kết quả của quá trình địa chất.


Câu 4:

Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá trầm tích?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đá trầm tích (đá sét, đá vôi, sa thạch,...): có các lớp vật liệu dày, mỏng với màu sắc khác nhau, nằm song song, xen kẽ với nhau. Đá được hình thành ở những miền đất trũng, do sự lắng tụ và nén chặt của các vật liệu phá huỷ từ các loại đá khác nhau.


Câu 5:

Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá biến chất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đá biến chất (đá gơ-nai, đá hoa,...): có các tinh thể màu sắc khác nhau. Đá được hình thành từ các loại đá mac-ma và trầm tích, bị thay đổi tính chất trong điều kiện chịu tác động của nhiệt độ cao và sức nén lớn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận