Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 777 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhiệt độ trung bình năm thấp nhất ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn. Đất hấp thu nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn. Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn nhưng tỏa nhiệt cũng chậm hơn -> Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất ở lục địa.


Câu 2:

Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phân bố lớn nhất ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phân bố lớn nhất ở bề mặt Trái Đất hấp thụ.


Câu 3:

Các vành đai nào sau đây là áp cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trên bề mặt Trái Đất có hai đai khí áp cao cực, hai đai khí áp thấp ôn đới và hai đai khí áp cao cận nhiệt đới (chí tuyến), được phân bố đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo.


Câu 4:

Frông là mặt ngăn cách giữa hai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Frông là bề mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc khác nhau và khác biệt về tính chất vật lí. Trên mỗi bán cầu có hai frông căn bản: frông địa cực (FA), frông ôn đới (FP). Giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo khi tiếp xúc với nhau không tạo ra frông thường xuyên và liên tục mà chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt đới do chúng đều nóng và thường xuyên có cùng một chế độ gió.


Câu 5:

Dải hội tụ nhiệt đới được tạo thành ở khu vực

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dải hội tụ nhiệt đới được tạo thành ở khu vực xích đạo do sự tiếp xúc của khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Hoàng Ngọc Lan

Bình luận


Bình luận