Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 5 có đáp án

  • 712 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vai trò nào sau đây không phải của biển và đại dương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biển, đại dương có vai trò vô cùng quan trọng đối xã hội loài người và ngày càng được coi trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia trên thế giới.

- Cung cấp tài nguyên sinh vật (hải sản, rong biển,...).

- Cung cấp tài nguyên khoáng sản (dầu mỏ, khí đốt, muối biển,...).

- Cung cấp năng lượng (sóng biển, thuỷ triều,...).

- Phát triển các ngành kinh tế biển (giao thông vận tải đường biển, du lịch,...).


Câu 2:

Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

- Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.


Câu 3:

Phía dưới tầng nước ngầm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nước ngầm là nước tồn tại trong các tầng đất, đá thấm nước của vỏ Trái Đất. Phía dưới tầng nước ngầm là tầng đất, đá không thấm nước.


Câu 4:

Tổng lượng nước của sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tổng lượng nước của sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố lượng mưa, băng tuyết và nước ngầm.


Câu 5:

Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nước biển và đại dương có 3 sự vận động, đó là: Sóng, thủy triều và dòng biển.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận