Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 8 có đáp án

  • 706 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở Trung Quốc tỉ lệ giới nam lớn hơn giới nữ là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng lâu dài của hệ tư tưởng phong kiến lạc hậu (Nho giáo), trọng nam khinh nữ; mặt khác cùng với sự phát triển của công nghệ và chính sách dân số triệt để (mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 con), con người ngày nay có thể phát hiện sớm và lựa chọn giới tính ngay từ trong bụng mẹ dẫn đến tỉ lệ nam cao hơn nữ ở quốc gia này.


Câu 2:

Kết cấu dân số theo khu vực kinh tế là một thước đo

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kết cấu dân số theo khu vực kinh tế là tỉ trọng lao động trong các khu vục kinh tế (nông -lâm - ngư nghiệp, công nghiệp -xây dựng, dịch vụ). Vì vậy, dựa vào tỉ trọng lao động phân bố ở các khu vực kinh tế có thể biết được trình độ phát triển kinh tế của quốc gia đó. Ví dụ: Lao động khu vực nông - lâm - ngư - nghiệp cao, công nghiệp xây dựng và dịch vụ thấp chứng tỏ nền kinh tế phát triển ở trình độ thấp; Lao động khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cao thể hiện trình độ phát triển kinh tế cao.


Câu 3:

Dân số trên thế giới tăng lên hay giảm đi là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Gia tăng dân số tự nhiên biểu hiện sự thay đổi dân số do chênh lệch giữa số sinh và số chết. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô => Dân số trên thế giới tăng lên hay giảm đi là do sinh đẻ và tử vong.


Câu 4:

Chính sách dân số mà một số nước đang thực hiện nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chính sách dân số mà một số nước đang thực hiện nhằm mục đích điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế.


Câu 5:

Chức năng hoạt động kinh tế ở đô thị chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chức năng hoạt động kinh tế chủ yếu ở các đô thị là dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận