Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập phần chương 1 có đáp án

  • 786 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đối với lĩnh vực quân sự, bản đồ dùng để

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đối với lĩnh vực quân sự, để xây dựng các phương án tác chiến, lợi dụng địa hình, địa vật trong phòng thủ và tấn công,... càng cần phải sử dụng tốt các loại bản đồ.


Câu 2:

GPS do quốc gia nào sau đây xây dựng, vận hành và quản lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

GPS do Bộ Quốc phòng Hoa Kì thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lí. Ban đầu GPS phục vụ cho mục đích quân sự, nhưng từ năm 1980, Chính phủ Hoa Kì cho phép sử dụng trong dân sự.


Câu 3:

So với các môn học khác, môn Địa lí có điểm khác biệt nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khác với các môn học khác, môn Địa lí mang tính chất tổng hợp, bao gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và lĩnh vực khoa học xã hội. Môn Địa lí có mối liên quan với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học và các môn Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật,...


Câu 4:

Trên bản đồ tỉ lệ 1:300 000, 3cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Công thức: Khoảng cách thực tế = tỉ lệ bản đồ x khoảng cách đo trên bản đồ (đơn vị: cm).

- Áp dụng công thức: Khoảng cách thực tế = 300 000 x 3 = 900 000cm = 9km.


Câu 5:

Học Địa lí giúp người học hiểu biết hơn về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Học Địa lí sẽ làm cho kho tàng kiến thức, vốn hiểu biết của các em về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất ở các nơi trên thế giới ngày càng thêm phong phú, giúp các em hiểu hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của toàn cầu, cũng như vai trò của từng địa phương đối với thế giới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận