Trắc nghiệm Địa lý 12 CTST Bài 11. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có đáp án

  • 68 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nước ra có tình hình chính trị, an ninh ổn định là điều kiện thuận lợi để

Xem đáp án

Chọn C

Tình hình chính trị, an ninh ổn định được xem là một thị trường đầu tư hấp dẫn đối với nước ngoài -> Nước ra có tình hình chính trị, an ninh ổn định là điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng lớn các nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.


Câu 2:

Toàn cầu hóa là xu thế của

Xem đáp án

Chọn D

Toàn cầu hóa là sự liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt (kinh tế, văn hóa, xã hội…). Toàn cầu hóa, khu vực hóa là một xu thế của toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Đây là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới.


Câu 3:

Xu thế lớn tác động đến nền kinh tế - xã hội nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Chọn D

Toàn cầu hóa là sự liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt (kinh tế, văn hóa, xã hội,…) -> quá trình này có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền KT - XH, thúc đẩy đổi mới, hội nhập và phát triển của các nước trong đó có VN. Đây là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới.


Câu 4:

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh trong thời gian gần đây là do tác động của sự kiện Việt Nam gia nhập

Xem đáp án

Chọn A

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh trong thời gian gần đây là do tác động của sự kiện Việt Nam gia nhập WTO của nước ta. Việc gia nhập WTO giúp nước ta mở rộng mối quan hệ thương mại với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ các nước khác, đặc biệt là các nước phát triển.


Câu 5:

Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh do

Xem đáp án

Chọn A

Sau đổi mới, nước ta chủ trương mở cửa hội nhập quốc tế theo hướng đa phương hóa. Đặc biệt, năm 2007 nước ta gia nhập WTO từ đó nhận được nhiều đầu tư và hợp tác song phương, đa phương hơn giúp nền kinh tế ngày càng phát triển, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận