Trắc nghiệm Địa lý 12 CTST Bài 3: Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên có đáp án

  • 69 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khí hậu phần lãnh thổ phía Nam có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Khí hậu mang sắc thái của khí hậu cận xích đạo gió mùa, có nền nhiệt độ cao, trung bình năm trên 25°C, biên độ nhiệt độ không quá 4 - 5°C. Khí hậu phân thành hai mùa: mưa và khô.


Câu 2:

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

- Vùng núi Đông Bắc là đầu tiên và cuối cùng đón gió mùa Đông Bắc ở nước ta -> có mùa đông lạnh, đến sớm và kéo dài hơn các vùng núi thấp.

- Tây Bắc nhờ bức chắn của dãy Hoàng Liên Sơn nên mùa đông ấm, ngắn hơn.


Câu 3:

Thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam chủ yếu do

Xem đáp án

Chọn A

Hình dạng lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài trên 15 vĩ độ đã làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam. Đồng thời, do tác động của hoàn lưu gió mùa (gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông) nên thiên nhiên ở phần lãnh thổ phía Bắc và phía Nam cũng có sự khác nhau đặc trưng từng miền về khí hậu, sinh vật.


Câu 4:

So với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có

Xem đáp án

Chọn C

Hà Nội thuộc lãnh thổ phía Bắc -> khí hậu nhiệt đới nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh nên có biên độ nhiệt năm lớn, nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.


Câu 5:

Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình

Xem đáp án

Chọn B

Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình từ khoảng 600 - 700m trở xuống, ở miền Nam từ khoảng 900 - 1 000m trở xuống.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận