Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 11. Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ở nước ta hiện nay, cây ăn quả được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Các mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ, VietGAP, công nghệ cao được áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Cây ăn quả được trồng tập trung ở ba vùng: Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.


Câu 2:

Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Cơ cấu nông nghiệp đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.


Câu 3:

Vùng nào sau đây ở nước ta đứng đầu về diện tích và sản lượng lúa?

Xem đáp án

Chọn A

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lớn nhất, chiếm 53,8% diện tích gieo trồng và 55,5% sản lượng lúa cả nước (năm 2021). Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai của nước ta.


Câu 4:

Việc áp dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh trong sản xuất lúa nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Do áp dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh nông nghiệp, đưa vào sử dụng phổ biến các giống mới nên năng suất lúa nước ta tăng nhanh, nhất là vụ lúa đông xuân.


Câu 5:

Các cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

- Cây công nghiệp hàng năm của nước ta phát triển không ổn định, diện tích có xu hướng giảm. Các cây công nghiệp hàng năm chủ yếu là mía, đậu tương, lạc, bông, đay, cói, dâu tằm,...

- Hồ tiêu, cao su và cà phê là cây công nghiệp lâu năm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận