Trắc nghiệm: Điệp ngữ có đáp án

  • 3606 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Điệp ngữ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Điệp ngữ có mấy dạng 

Xem đáp án

Đáp án: B

→ Có nhiều dạng điệp ngữ: điệp cách quãng, điệp nối tiếp, điệp chuyển tiếp


Câu 3:

Xác định kiểu điệp ngữ trong câu sau:

"Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu

Cô gái Thạch Kim, Thạch Nhọn

Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm

Sách giấy mở tung tăng trắng cả rừng chiều."

Xem đáp án

Đáp án: B

Điệp nối tiếp “rất lâu, rất lâu” và “khăn xanh, khăn xanh”


Câu 4:

Xác định kiểu điệp ngữ trong đoạn thơ dưới đây

"Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ."

Xem đáp án

Đáp án A

→ Điệp ngữ "nhóm", nhấn mạnh sự tảo tần của bà


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Công Đạt

rất tốt nhưng đáp án hay sai
N

2 năm trước

Nguyễn Hoàng Nam

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Nga
13:46 - 08/12/2021

câu 5 đáp án là a\

Vẹt
21:02 - 29/12/2021

dddddd lận

Nguyễn Ngọc Nga
13:49 - 08/12/2021

câu 5 là d chứ