Trắc nghiệm: Đức tính giản dị của Bác Hồ có đáp án

  • 10662 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, tác giả đã đề cập đến sự giản dị của Bác ở những phương diện nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Phép lập luận nào được sử dụng chủ yếu trong bài văn ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Để làm sáng tỏ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã sử dụng các dẫn chứng như thế nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Viết về sự giản dị của Bác Hồ, tác giả đã dựa trên những cơ sở nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Khải Nguyễn

4 năm trước

Cao Thị Ngọc Ánh

4 năm trước

diệp lê nguyễn

Bình luận


Bình luận

Bui thi Tim
13:12 - 05/03/2021

câu 5

Trung Nguyen
09:38 - 04/05/2021

ê câu 11 có vấn đề nha , mong được xem xét lại

vã OTP
21:07 - 23/03/2022

có vấn đề gì đâu ?-?

<^*~T'M'T~kiên_tạ~*^>
20:08 - 25/10/2021

13/14 nhưng câu cuối vấn đề
:>

vã OTP
21:07 - 23/03/2022

14/14 lun nè :>>>