Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 (có đáp án): Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

  • 30467 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phương án nào dưới đây là đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới.


Câu 2:

Định nghĩa nào dưới đây là đúng về Triết học?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó là định nghĩa đúng của triết học.


Câu 3:

 Sự phát triển của loài người là đối tượng nghiên cứu của môn khoa học nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải:  Sự phát triển của loài người là đối tượng nghiên cứu của môn Lịch Sử.


Câu 4:

Sự phát triển và sinh trưởng của các loài sinh vật trong thế giới tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của bộ môn khoa học nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sự phát triển và sinh trưởng của các loài sinh vật trong thế giới tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của bộ môn Sinh học.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây là đối tượng nghiên cứu của Hóa học?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sự cấu tạo chất và sự biến đổi các chất là đối tượng nghiên cứu của Hóa học.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

56%

22%

22%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thu Nguyễn

1 năm trước

Lucius Cornelius

P

1 năm trước

Phạm Thảo Nguyên

1 năm trước

Xuan Nhi Tran

1 năm trước

phạm ngọc linh

8 tháng trước

namtuoc556 Namtuoc556

7 tháng trước

Phương Anh Nguyễn

H

6 tháng trước

Hoài Sữa Chua

6 tháng trước

Đoàn Nguyễn Như Ngọc 10C1

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
21:15 - 08/11/2021

Tem