Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 3 (có đáp án): Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

  • 21097 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.


Câu 2:

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương án nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan.


Câu 3:

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động tiến lên.


Câu 4:

Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Hình thức vận động xã hội là cao nhất và phức tạp nhất.


Câu 5:

Bằng vận động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng sẽ thể hiện đặc tính nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Bằng vận động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng sẽ  thể hiện đặc tính vận động và phát triển không ngừng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Nguyễn

1 năm trước

Trương Thị Hải Yến

1 năm trước

phạm ngọc linh

N

7 tháng trước

Nhi Nguyễn

Bình luận


Bình luận