Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 4 (có đáp án): Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng

  • 17761 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.


Câu 2:

Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có hai mặt đối lập.


Câu 3:

Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là mâu thuẫn.


Câu 4:

 Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải:  Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.


Câu 5:

Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

2 năm trước

tam anh

2 năm trước

Ngyễn Trútt Vy

Hay

1 năm trước

Hoàn Thị Quyên

8 tháng trước

namtuoc556 Namtuoc556

Bình luận


Bình luận