Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 5 (có đáp án): Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng

  • 16545 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ điều gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải; Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.


Câu 2:

Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào chất.


Câu 3:

 Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác là nội dung của khái niệm chất.


Câu 4:

 Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng là giới hạn mà trong đó

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải:  Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng là giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất.


Câu 5:

Trong cách thức vận động, phát triển, mỗi sự vật và hiện tượng đều có hai mặt thống nhất với nhau, đó là

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong cách thức vận động, phát triển, mỗi sự vật và hiện tượng đều có hai mặt thống nhất với nhau, đó là chất và lượng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

60%

40%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Võ Đình Hoàng Triều

2 năm trước

AnhThư Nguyễn

1 năm trước

Cương Nguyễn Minh

N

1 năm trước

Nguyễn Hương Lan

1 năm trước

Bui Lan

Bình luận


Bình luận

PIKACHU TT
12:16 - 08/11/2020

Câu 6 là C mà

Zune Aniaon
10:23 - 22/12/2020

6C đúng chứ

Mizumi Shio
04:07 - 29/12/2021

6c mới đúng ạ