Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 (có đáp án): Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 3)

  • 9726 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Trên đường đi, Minh thấy một người đang cắt trộm dây cáp điện, Minh băn khoăn không biết phải làm gì. Nếu em là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nếu em là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh báo cho công an hoặc Uỷ ban nhân dân, để cơ quan chức năng giải quyết, không để tình trạng đó diễn ra lần sau.


Câu 2:

Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: "Mọi công dân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước" là ý kiến đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 


Câu 3:

Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước.

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: "Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước" là ý kiến đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước.


Câu 4:

Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: "Anh C không tố giác tội phạm" là hành vi không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Câu 5:

Anh A bị một nhóm đối tượng mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước. Nếu ở trong trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nếu ở trong trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử đó là báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quang Huy

Bình luận


Bình luận

Nako Hmuhmu
09:21 - 16/03/2022

câu 6 sai

Thanh Lịch
22:34 - 13/05/2022

Câu 6: Đáp án là D