Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân có đáp án (P1)

  • 6907 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

lời giải; Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền sáng tạo của công dân.


Câu 2:

Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tai năng. 


Câu 3:

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích.


Câu 4:

Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền được phát triển của công dân.


Câu 5:

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung quyền học bất cứ nghành nghề nào mình thích.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận