Đề số 1 Công dân với các quyền tự do cơ bản

  • 4331 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Không ai bị bắt nếu

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Không ai bị bắt nếu không có phê chuẩn của Viện Kiểm sát trừ phạm tội quả tang.


Câu 2:

Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là chỉ đuợc bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.


Câu 3:

Người đã bị Toà án quyết định đưa ra xét xử được gọi là

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Người đã bị Toà án quyết định đưa ra xét xử được gọi là bị cáo.


Câu 4:

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm mục đích

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm mục đích ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.


Câu 5:

Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Trong trường hợp người đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh vũ
21:24 - 14/03/2022

Câu 47 đáp án B mới đúng chứ ạ?

Lê Hana
21:25 - 02/04/2022

47 B

Lê Hana
21:24 - 02/04/2022

48 B, luật đổi rồi