Trắc nghiệm: Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa) có đáp án

  • 405 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mâu thuẫn giữa Trương Phi và Quan Công là do đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Tại sao Trương Phi quyết sống mái với Quan Công?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Tác giả La Quán Trung sống vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Tam quốc diễn nghĩa ra đời vào thời nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận