Trắc nghiệm: Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) có đáp án

  • 322 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tác giả của Đại Việt sử kí toàn thư là ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Vì sao Quốc Tuấn khi nghe những lời “giối giăng” của cha thì dấu kín trong lòng, chỉ đến khi vận nước ở trong tay, quyền quân, quyền nước đều do ở mình ông mới đem lời cha dặn nói với gia nô Dã Tượng, Yết Kiêu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Ước vọng cao nhất gửi trong lời “giối giăng”của An Sinh Vương với Quốc Tuấn thực chất là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi chép:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Khi vua hỏi về kế đánh quân Nguyên, ngoài kế thanh dã, dùng đoản (binh) chế trường (trận),… không dưới bốn lần, Hưng Đạo Đại Vương đặc biệt nhấn mạnh vào một điều mà ông luôn xem là “thượng sách”. “Thượng sách” đó, nói một cách đầy đủ mà khái quát nhất, là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận