Trắc nghiệm: Hứng trở về (Quy hứng) có đáp án

  • 391 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bài thơ Quy hứng được Nguyễn Trung Ngạn sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Địa danh nào sau đây không thuộc Giang Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Hình ảnh nào sau đây không xuất hiện trong bài thơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Những hình ảnh dân dã đã được nhắc đến trong bài thơ thể hiện rõ nhất điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Cách nói về những hình ảnh dân dã của làng quê cho thấy tác giả là người như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận