Trắc nghiệm : Khe chim kêu (Điều minh giản) có đáp án

  • 399 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vương Duy được mệnh danh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Vương Duy là đại biểu của phái thơ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Hình ảnh hoa quế rụng trong bài thơ không thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Hai câu mở đầu của bài thơ gợi đến quan hệ gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận