Trắc nghiệm Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương có đáp án

  • 83 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Việc cầm máu tạm thời được tiến hành nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mục đích của việc cầm máu tạm thời: nhanh chóng làm ngừng chảy máu để hạn chế mất máu, vì mất máu quá nhiều sẽ gây sốc nặng. ( SGK - trang 77 )


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên tắc của kĩ thuật cầm máu tạm thời?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Nguyên tắc của kĩ thuật cầm máu tạm thời:

+ Nhanh chóng làm ngừng máu chảy.

+ Xử lý đúng tính chất của vết thương.

+ Hạn chế đến mức thấp nhất sự mất máu.


Câu 3:

Biến pháp nào dưới đây không được tiến hành để cầm máu tạm thời?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Các biện pháp cầm máu tạm thời gồm: băng ép, băng nút, gấp chi tối đa, ấn động mạch, băng chèn và garo… (SGK – trang 77).


Câu 4:

Bước đầu tiên khi tiến hành đặt garô là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bước đầu tiên khi tiến hành garo là ấn động mạch ở phía trên vết thương sau đó lót vải hoặc gạc ở chỗ định garo (SGK - trang 78)


Câu 5:

Nẹp cẳng tay gồm 2 nẹp, rộng 5 cm, dày 0.5 - 0.7 cm và có chiều dài là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nẹp cẳng tay gồm 2 nẹp, rộng 5 cm, dày 0.5 - 0.7 cm và có chiều dài là 30 cm và 35 cm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận