Trắc nghiệm: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2 có đáp án

  • 2227 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Trong các câu sau, câu nào không phải là ca dao dân ca ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào không phải là ca dao, dân ca viết về tình yêu quê hương, đất nước, con người ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Tác giả của bài thơ "Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra" là ai ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan và "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến được viết theo thể thơ nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận