Trắc nghiệm : Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) có đáp án

  • 403 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lầu Hoàng Hạc ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Trong bốn câu thơ đầu, cặp quan hệ nào sau đây không được thể hiện?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Điệp từ hoàng hạc trở đi trở lại trong bốn câu thơ đầu có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Bước chuyển trong sự cảm nhận và miêu tả giữa bốn câu đầu và hai câu 5 – 6 không thể hiện ở nội dung nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Hình ảnh thiên nhiên trong trẻo, tươi sáng trong hai câu 5 – 6 thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận