Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 26 (có đáp án): Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ 19

  • 4179 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Giai cấp thống trị dưới triều Nguyễn gồm

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…1….Trang…130...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Hai câu ca dao từ thời Nguyễn: “Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cho chúng ta biết điều gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…1….Trang…130...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…2….Trang…131...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình năm 1833 ở Phiên An là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…2….Trang…132...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Kết nối nhân vật lịch sử ở cột bên phải với địa danh ở cột bên trái cho phù hợp về các cuộc khởi nghĩa chống triều Nguyễn

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận