Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 38 (có đáp án): Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871

  • 3144 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (I)….Trang…192...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (I)….Trang…192...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Nội dung nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2 (I)….Trang…193...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

 Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2 (I)….Trang…193-194...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (II)….Trang…194...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Hoài Nam

hayyy , bth

Bình luận


Bình luận

Trương Thị Thùy trang
10:14 - 14/05/2022

Câu 9 câu hỏi bị nhầm năm hay s thế ạ