Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 7 (có đáp án): Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ

  • 7754 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỉ VII?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…41...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Đến thế kỉ VII, Ấn Độ bị chia rẽ thành

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…41...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Sự phân biệt và chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỉ VII không chứng tỏ

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…41...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Nguyên nhân nào khiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII, mặc dù Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán nhưng lại không phải là thời kì khủng hoảng, suy thoái?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…41...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Điểm nổi bật của văn hóa Ấn Độ từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…41...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

DMH Troll

2 năm trước

Bui Lan

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
21:30 - 10/12/2021

Tem