Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ ( có đáp án)

  • 6927 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tướng giặc nào chỉ huy quân Mông Cổ tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ nhất?

Xem đáp án

Lời giải:

Tháng 1-1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt. 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

“Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất, trước thế giặc mạnh, vua Trần lo lắng hỏi ý kiến của thái sư Trần Thủ Độ. Ông đã trả lời “Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Mục đích chính của quân Mông Cổ khi tiến quân xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Mục đích chính của quân Mông Cổ trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là tạo ra thế gọng kìm từ phía Nam để tiêu diệt nhà Nam Tống

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đâu là nơi diễn ra trận đụng độ đầu tiên của quân Mông Cổ với quân dân nhà Trần?

Xem đáp án

Lời giải:

Đầu năm 1258, quân Mông Cổ tràn vào lãnh thổ Đại Việt. Quân giặc theo đường sông Thao tiến xuống Bạch Hạc, đến Bình Lệ Nguyên thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy. Tại đây một trận đánh quyết liệt đã diễn ra

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất, trước thế giặc mạnh, nhà Trần đã rút khỏi Thăng Long về vùng nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Trước thế giặc mạnh, để bảo toàn lực lượng, nhà Trần đã tạm thời rút khỏi Thăng Long xuôi về vùng Thiên Mạc (Hà Nam)

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

2 năm trước

Gia Huy 15 Lê

hay
B

2 năm trước

Babae Minh

hay nhưng ít bài quá ạ

2 năm trước

trâm nguyễn

Quá là hayyyyyyyyyyyy
V

2 năm trước

Vietk Nguyen

Bình luận


Bình luận

Candy blue
21:00 - 02/12/2021

:D