Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 15 (có đáp án): Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

  • 4151 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong xã hội thời Trần tầng lớp thấp kém nhất là:     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: tầng lớp nô tì bị lệ thuộc và bị bóc lột nặng nề hơn nông dân tá điền. Nô tì được đưa vào sản xuất thì trở thành nông nô.


Câu 2:

Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Nho giáo ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Thời Trần nhiều trường học được mở ra, nội dung học tập là chữ Nho và các sách kinh sử.


Câu 3:

Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đến thời Trần, Phật giáo vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý. Trong nước có nhiều người đi tu kể cả giai cấp thống trị, chùa chiền mọc lên khắp nơi.


Câu 4:

Tình hình văn học dưới thời Trần như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Dưới thời Trần văn học chữ Hán phát triển mạnh mẽ, chứa đựng sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Văn học chữ Nôm bước đầu phát triển, xuất hiện một số nhà thơ Nôm nổi tiếng: Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly,...


Câu 5:

Thầy giáo nổi tiếng nhất dưới thời Trần là:     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Chu văn An sinh năm Nhâm Thìn (1292) đời vua Trần Nhân Tông, được đích thân vua Trần Minh Tông mời đến dạy tại Quốc Tử Giám và làm thầy riêng cho thái tử Trần Vượng, tức vua Trần Hiến Tông sau này. Ông từng thi đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở quê nhà. Ông nổi tiếng có học vấn sâu rộng, tư cách thanh cao, sửa mình trong sạch, giữ gìn tiết tháo, không cầu danh lợi, danh tiếng lan xa, học trò theo học rất đông. Các thầy giáo còn lại nổi tiếng trong giai đoạn sau.


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

m

2 năm trước

minhh anhh

N

2 năm trước

Nguyễn Xuân Quỳnh

N

2 năm trước

Ngọc Trần Lê Bảo

hay và bổ ích

Bình luận


Bình luận