Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương 4

  • 2435 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?

Xem đáp án

Lời giải:

Để phát triển nông nghiệp, nhà Lê đã định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã cho nông dân, gọi là phép quân điền.

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

Phép quân điền được Lê Lợi ban hành vào năm 1429 và hoàn thiện vào thời vua Lê Thánh Tông; bộ “Luật quân điền” được chép trong Thiên Nam dư hạ tập năm 1481. Ruộng đất phong được thu hẹp lại, ruộng đất công xã trực tiếp đến tay người dân được mở rộng thêm.


Câu 2:

Tác phẩm nào dưới đây là thành tựu y học tiêu biểu dưới thời Lê sơ?

Xem đáp án

Lời giải:

Trong lĩnh vực y học thời Lê sơ đạt được thành tựu thể hiện qua tác phẩm: Bản thảo thực vật toát yếu.

Đáp án cần chọn là: D

Chú ý

- Đáp án A, B: thuộc lĩnh vực địa lí.

- Đáp án C: thuộc lĩnh vực toán học


Câu 3:

Tôn giáo nào được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần?

Xem đáp án

Lời giải:

Thời Lý - Trần, quốc giáo của Đại Việt là Phật giáo.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Vị trí của Nho giáo thời Lê sơ có gì thay đổi so với giai đoạn trước?

Xem đáp án

Lời giải:

Thời Lê sơ, Phật giáo không còn phát triển và chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng như thời Lý - Trần, nhưng Nho giáo lại chiếm địa vị độc tôn, chi phối đối với lĩnh vực văn hoá, tư tưởng.

Đáp án cần chọn là: A

Chú ý

Nho giáo không phải là một tôn giáo mà là một hệ tư tưởng


Câu 5:

Xã hội Đại Việt trong thế kỉ X đến XV được chia thành những bộ phận nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Xã hội Đại Việt trong thế kỉ X-XV được chia thành 2 bộ phận gồm:

- Giai cấp thống trị: vua, địa chủ, quan lại, vương hầu, quý tộc.

- Giai cấp bị trị: Nông dân, tầng lớp thợ thủ công, thương nhân, nô tì.

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

2 năm trước

le minh hieu

Bình luận


Bình luận