Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII ( có đáp án)

  • 2692 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sự phát triển nông nghiệp ở Đàng Trong có tác động như thế nào đến tình hình xã hội từ thế kỉ XVI đến XVIII?

Xem đáp án

Lời giải:

Sự phát triển nông nghiệp Đàng Trong đã dẫn đến hình thành một tầng lớp địa chủ lớn, chiếm đoạt nhiều ruộng đất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Ở Đàng Ngoài, việc cường hào đem cầm bán ruộng công có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống nông dân?

Xem đáp án

Lời giải:

Ở Đàng Ngoài, khi bọn cường hào đem cầm bán ruộng công, người nông dân mất đất, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập. Nghiêm trọng nhất là vùng Sơn Nam và vùng Thanh – Nghệ. Nhân dân phải bỏ làng phiêu bạt đi nơi khác.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Bát Tràng là làng nghề chuyên sản xuất mặt hàng gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Bát Tràng là làng nghề chuyên sản xuất gốm ở Thăng Long.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong vào thế kỉ XVII có tên là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong. Các hàng hóa từ Quảng Nam, Bình Khang, Diên Khánh…đều theo đường thủy, đường bộ tập trung về Hội An.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một trong những đề tài chính của văn học chữ Nôm trong các thế kỉ XVI – XVII là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Văn học chữ Nôm thế kỉ XVI – XVII xuất hiện ngày càng nhiều. Nội dung các truyện Nôm thường viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công của xã hội và bộ máy quan lại đương thời.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đặng Đăng Khương
08:21 - 24/03/2022

:))))))))))))))