Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 28 (có đáp án): Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII

  • 2961 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là gì ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.143)


Câu 2:

Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Lời giải: Năm 1993, UNESCO đã cấp bằng công nhận cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới.


Câu 3:

Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.143)


Câu 4:

Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực nào ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.146)


Câu 5:

Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX là     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK-Tr.143)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận