Trắc nghiệm Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có đáp án

  • 111 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm mấy thành phần?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam gồm 3 thành phần: Quân đội nhân dân; Công an nhân dân và Dân quân tự vệ ( SGK - Trang 5)


Câu 2:

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Hồ Chí Minh( SGK - Trang 5)


Câu 3:

Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành Việt Nam Giải phóng quân. ( SGK - Trang 6)


Câu 4:

Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày 22/12. ( SGK - Trang 6)


Câu 5:

Từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946, quân đội Việt Nam mang tên là

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946, quân đội Việt Nam mang tên là Vệ quốc đoàn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận