Trắc nghiệm: Liên kết trong văn bản có đáp án

  • 2246 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Liên kết trong văn bản là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Để văn bản có tính liên kết, người viết hoặc người nói cần làm gì? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

nguyễn văn tài

hay

Bình luận


Bình luận