Trắc nghiệm: Liệt kê có đáp án

  • 3789 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Liệt kê là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Phép liệt kê có tác dụng gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Việc liệt kê các làn điệu dân ca, các dụng cụ âm nhạc và các ngón đàn của tác giả trong bài "Ca Huế trên sông Hương" nhằm mục đích gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Câu văn “Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng,ngón phi, ngón rãi’’dùng phép liệt kê nhằm miêu tả điều gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận