Trắc nghiệm: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận có đáp án

  • 3274 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 2:

Trong lập luận của bài văn nghị luận, dẫn chứng và lí lẽ phải có mối quan hệ như thế nào với nhau ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Lập luận diễn ra ở phần nào trong bài văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Phần mở bài của bài văn nghị luận có vai trò gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

làm thế nào để chuyển đoạn từ Mở bài sang Thân bài trong bài văn nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận