Dạng 38. Xác định điện dung của tụ điện có đáp án

  • 342 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tụ điện là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.


Câu 2:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Tụ điện có nhiệm vụ tích và phóng điện trong mạch điện.


Câu 3:

Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

A, B – sai vì tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Dung dịch axit và dung dịch NaOH dẫn điện.

C – sai vì hai tấm gỗ khô không phải vật dẫn điện.


Câu 4:

Điện dung của tụ điện được xác định bằng biểu thức:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Điện dung của tụ điện được xác định bằng biểu thức:   C=QU


Câu 5:

Khi tăng diện tích đối diện giữa hai bản tụ lên bốn lần và khoảng cách giữa hai bản tụ cũng tăng hai lần thì điện dung của tụ điện phẳng sẽ

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Điện dung của tụ phẳng:C=εS4kπd . Khi S tăng 4 lần, d tăng 2 lần nên C tăng 2 lần.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận