Trắc nghiệm Mây và mưa có đáp án

  • 59 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào

kích thướclực cảnhạt nước

mưahơi nướcđứng yên

kết hợp

Trong các đám mây, các hạt nước không …

mà thường xuyên chuyển động. Khi các …

được bổ sung thêm hơi nước hoặc ….

với các hạt nước khác làm cho ….

ngày càng lớn lên, thắng được …..

của không khí và không bị

nhiệt độ làm bốc hết …

sẽ sinh ra.

Xem đáp án

Trong các đám mây, các hạt nước không đứng yên mà thường xuyên chuyển động. Khi các hạt nước được bổ sung thêm hơi nước hoặc kết hợp với các hạt nước khác làm cho kích thước ngày càng lớn lên, thắng được lực cản của không khí và không bị nhiệt độ làm bốc hết hơi nước sẽ sinh ra mưa.


Câu 2:

Lượng mưa được đo bằng đơn vị

Xem đáp án

Đơn vị đo lượng mưa là mm (milimet)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đơn vị đo độ ẩm tương đối là:

Xem đáp án

Đơn vị đo độ ẩm tuơng đối là %

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đơn vị đo độ ẩm tuyệt đối là:

Xem đáp án

Đơn vị đo độ ẩm tuyệt đối là g/cm3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Lượng mưa trung bình của nước ta là:

Xem đáp án

Ở Việt Nam, lượng mưa trung bình khoảng từ 1500 – 2000mm.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận