Trắc nghiệm: Mẹ tôi có đáp án

  • 4967 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tác giả của đoạn trích “Mẹ tôi” là ai? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Đoạn trích “mẹ tôi” được trích trong tác phẩm nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nhân vật En-ri-cô mắc lỗi gì trước mẹ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Thái độ của bố đối với En-ri-cô? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Bố En-ri-cô đã tìm cách nào để bày tỏ quan điểm của mình trước sự thiếu lễ độ của En-ri-cô? 

Xem đáp án

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phạm Trương Bảo Huy

mặc dù khó nhưng rất tuyệt

2 năm trước

Nguyễn Tú Trân

RẤT HAY, CÓ Ý NGHĨA
V

2 năm trước

Vien Truc Nguyen Hoang

Bình luận


Bình luận

Lê Thị Tuyết Nhung
16:44 - 10/11/2020

Giúp ôn ;ại kiến thức 100%

Q.Phuong
22:14 - 21/05/2021

10/10

Minh Đan
22:22 - 22/10/2021

👍