Trắc nghiệm: Một số thể loại văn học: thơ, truyện có đáp án

  • 1571 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần lớn các nhà nghiên cứu phân các tác phẩm văn học gồm mấy loại lớn?

Xem đáp án

Giải thích: Phần lớn các nhà nghiên cứu phân các tác phẩm văn học gồm 3 loại lớn: trữ tình, tự sự, kịch.

Đáp án B

Câu 2:

Phân loại thơ theo nội dung gồm có những loại nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 3:

Phân loại thơ theo cách thức tổ chức bài thơ gồm có những loại nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 5:

Thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn là những kiểu loại của:

Xem đáp án

ð Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận