Trắc nghiệm: Mùa xuân của tôi có đáp án

  • 2672 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Tác giả của văn bản "Mùa xuân của tôi" là ai? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Văn bản "Mùa xuân của tôi" được viết trong hoàn cảnh nào? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Dòng nào sau đây nêu đúng vẻ đẹp của mùa xuân miền Bắc? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Câu văn nào sau đây không nhằm bộc lộ trực tiếp tình cảm của tác giả với mùa xuân? 

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận